Door het grote aantal telefonische oproepen is onze lijn regelmatig overbelast, daarom kan u ook  een telefonisch consult inboeken via ons agendasysteem. Er zal u dan een arts in de loop van de dag terugbellen. Een juist tijdstip van terugbellen kan niet gegeven worden.

Indien u een afspraak wil boeken, gelieve dan door te klikken op het zwart blokje in de rechterkolom afspraak maken.

Indien u meer informatie wenst over de werking van onze huisartsenpraktijk,  dan klik best even bovenaan op info voor patienten.

Indien u een afspraak wil boeken voor twee personen , gelieve dan ook 2 afzonderlijke  afspraken in te boeken .

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak , gelieve steeds te verwittigen zodat iemand anders deze plaats kan innemen . Zoniet kan een niet- terugbetaald forfaitair bedrag aangerekend worden.